top of page
Image by Fré Sonneveld

ביקורת של חברת החשמל

ביקורת של חברת חשמל היא חשובה מאוד לביצוע כדי לשמור על הבטיחות שלנו.

איך עוברים את הביקורת של חברת החשמל? איזו הכנה מוקדמת צריך לעשות? ומי רשאי לבצע אותה?

ביקורת של חברת החשמל

חשמל לא תקין יכול להוות סכנה ממשית. זו הסיבה שחברת חשמל מבצעת ביקורת, בה היא בודקת את תקינות ובטיחות מערכות החשמל במבנה. ביקורת כזו מתבצעת בשלושה מקרים עיקריים:

1. בנייה של מבנה חדש או בית חדש

2. שינוי משמעותית בתשתית החשמל בבית (למשל, מעבר מחיבור חד פאזי לחיבור תלת פאזי או התקנת לוח חשמל חדש)

3. חיבור מחדש למונה החשמל לאחר ניתוק.

מי יכול הזמין ביקורת של חברת חשמל?

אדם פרטי אינו רשאי לבצע הזמנה של ביקורת מחברת החשמל, אלא רק חשמלאי מוסמך.

אם מדובר בביקורת מבנה חדש, החשמלאי יצטרך פשוט לתאם עם חברת החשמל מועד הגעה לביקורת. אבל, אם מדובר בביקורת לאחר עבודה משמעותית שביצעתם בבית, יצטרך החשמלאי שלכם לערוך "חזרה גנרלית", כלומר, הכנה, לפני שיתאם מועד ביקור עם חברת החשמל. בהכנה הזו הוא לא יבדוק רק את העבודה שהוא ביצע אצלכם בבית, אלא את כלל תשתיות החשמל.

 

לחברת החשמל סטנדרטים מאוד גבוהים בנוגע ללוח החשמל, לחיבורים ולבטיחות הנדרשים, ולכן הבדיקה מחמירה. אפילו חיבור מחדש של כמה חוטים קטנים שנעשה לפני כמה שנים על ידי חשמלאי שאתם כבר לא זוכרים מי הוא, עלול לגרום לבודק של חברת החשמל להכשיל את הביקורת.

לכן, חשוב לערוך בדיקה של כל מערכת החשמל - שדורשת זמן - על ידי חשמלאי מוסמך

מה בודק החשמלאי לפני הביקורת של החשמלאי?

החשמלאי שהזמנו לבצע את ההכנה לביקורת יבדוק שמערכת החשמל בבית תקינה ובטוחה לשימוש היומיומי בבית. החשמלאי יעבור ויבדוק את כל החיבורים של החשמל בבית, יוודא שהבידוד של החיבורים תקין ובמידה שלא – יאתר את מיקום הבעיה ויתקן אותה. הוא יבדוק גם את מערכת ההארקה בבית ויוודא שהיא עובדת כמו שצריך.

בנוסף, החשמלאי יעבור בכל המקומות בהם יש חשש למגע עם מים (מקלחת, למשל) ויוודא שאין חיבור מסוכן בין המים לחשמל ואין חשש לזליגה או תקלה אחרת.

Electricity Plugs

לא מתפשרים בהכנות לקראת בדיקת חברת חשמל

הכנה מדוקדקת של מערכת החשמל לקראת הביקורת חוסכת זמן וכסף. אם ההכנה לא תתבצע כמו שצריך תצטרכו להזמין את חברת החשמל שוב לביקורת - דבר שעלול לגרור עלויות וזמן יקר. לכן, עליכם להקפיד להזמין חשמלאי מקצועי ומיומן בבדיקות שכאלה. צלצלו עכשיו לתיאום ביקור של חשמלאי מוסמך עם ותק של מעל 25 שנים. לא מתפשרים בבדיקה איכותית, מקצועית ומהימנה ע"י חשמלאי מומחה לקראת ביקורת של חברת חשמל.

אבא לחשמל 

אבא תמונה.jpg

להכנה לביקורת של חברת החשמל

צלצלו עכשיו

bottom of page