top of page

איתור קצר חשמל

Electrical Work

איתור קצר חשמלי הוא תהליך שעלול לקחת זמן. עם זאת, ותק של מעל 25 שנים בטוח יכול לקצר את הזמן.

 

אני יוסי, ואני מומחה לאיתור קצרים בבית.

.

מהם השלבים לאיתור הקצר?

1. החשמלאי יוריד את כל הפקקים בלוח וירים את ממסר הפחת.

2. החשמלאי ירים כל פקק בנפרד, עד שהוא יזהה איזה מכשיר חשמלי (או אזור בבית) גורם לפחת לקפוץ.

3. לאחר איתור האזור הבעיתי יבחן החשמלאי את המכשיר המקצר.

4. ינתק את המכשיר המקצר או יתקן את הקצר.

יוסי החשמלאי מסביר איך לאתר קצר חשמלי בפחות מ-5 דקות

bottom of page